WARSZTATY

TERAPIA SYSTEMOWA

KONTAKT

Tematyka warsztatów:

 

 

• efektywna komunikacja (werbalna i niewerbalna);

• asertywność;

• rozwiązywanie konfliktów i negocjacje;

• autoprezentacja;

• budowanie bliskich relacji;

• kreatywność;

• motywacja;

• zarządzanie czasem i zwiększanie efektywności;

• obrona przed wpływem społecznym i manipulacją;

• rozpoznawanie i nazywanie emocji;

• radzenie sobie ze stresem i rozwijanie swoich zasobów;

• techniki relaksacyjne: m.in. ćwiczenia oddechowe, trening Jacobsona, trening Schultza, trening uważności - mindfulness, wizualizacje

 

Poza wymienionymi warsztatami mogę przygotować zajęcia „szyte na miarę” o zaproponowanej tematyce.

Jak wyglądają?

 

Proponowane przez mnie zajęcia mają formę warsztatową. Uczestnicy doświadczają poprzez otwieranie się na różne aktywności - dyskusje, ćwiczenia, symulacje, zabawy. Podczas warsztatów dbam o zapewnienie bezpiecznej atmosfery, która stwarza przestrzeń do wzajemnego inspirowania się i odkrywania swoich potencjałów. Każdy uczestnik na koniec warsztatu otrzymuje certyfikat oraz materiały edukacyjne.

 

Jaki jest cel?

 

Celem zajęć jest uzyskanie przez uczestników większego wglądu w siebie, w swoje uczucia, relacje z innymi ludźmi i wykorzystywanie tej wiedzy w codziennym życiu.

 

Dla kogo?

 

Ofertę kieruję do osób, które chcą lepiej poznać siebie, dokonać korzystnych zmian czy rozwinąć swoje umiejętności w wybranym zakresie. Organizuję warsztaty zarówno dla dorosłych jak i dzieci. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach.

 

Jak często?

 

Niektóre warsztaty są jednorazowe, inne odbywają się cyklicznie, np. raz w tygodniu lub w miesiącu.

 

Gdzie?

 

Warsztaty odbywają się w wynajętych przeze mnie lokalizacjach - w zależności od liczby uczestników oraz tematyki. Mogę również zorganizować zajęcia wskazanym przez Państwa miejscu, jeśli będzie ono spełniało standardy. Organizuję także warsztaty wyjazdowe na 3-4 dni.

Warsztaty

Terapia systemowa

REZERWACJA WIZYTY

KONTAKT


Dobry Nurt Aleksandra Wilczek logo

Jakie są główne założenia?

 

Kierunek rozmów terapeutycznych wyznacza pojęcie problemu, a nie choroby, zaburzenia, czy diagnozy; • skupianie się na funkcjonowaniu całych systemów - systemem może być rodzina, para, inne systemy problemowe, ale także sama jednostka.

 

Odrzucenie modelu myślenia przyczynowo - skutkowego, linearnego na rzecz modelu przyczynowości cyrkularnej - czyli jedno zjawisko prowadzi do drugiego, które następnie wpływa na jeszcze inne zjawisko.

 

Odejście od szukania przyczyny problemu umiejscowionej w przeszłości, na rzecz koncentracji na celowości - dopytywanie, po co dany objaw/trudność się pojawiła.

 

Uznanie, że klient posiada własne zasoby do rozwiązania problemu i osiągnięcia celu - jest ekspertem od swojego życia i to on posiada wiedzę na temat tego, jak jego życie powinno wyglądać.

 

Wspieranie klienta w procesie zmiany myślenia, towarzyszenie mu w drodze do celu, który sobie obrał.

Terapia systemowa to rozwiązanie dla osób doświadczających:

 

 

• napięcia emocjonalnego;

• zaburzeń nastroju;

• depresji i stanów depresyjnych;

• lęku (napady paniki, lęk uogólniony);

• stresu wynikającego z przeżytego urazu, straty, żałoby;

• trudności w kontroli złości;

• poczucia wstydu;

• niskiego poczucia własnej wartości;

• spadku motywacji;

• problemów w relacjach i związkach, problemów rodzinnych;

• trudności w doprowadzaniu do końca ważnych celów życiowych;

• sytuacji kryzysowej;

• osobom zainteresowanym samorozwojem.

Czym jest psychoterapia?

 

Psychoterapia jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych i trudności emocjonalnych za pomocą metod psychologicznych.

 

Jaki jest cel?

 

Celem terapii jest zmiana całego systemu, a nie zmiana człowieka określonego mianem "problemowego". Terapeuta systemowy charakteryzuje się postawą neutralności - nie ocenia, a jedynie obserwuje relacje i sprzężenia między członkami systemu. Istotnym elementem tej terapii jest zmiana oparta na różnicy – dzięki wspólnym spotkaniom z terapeutą może pojawić się inny niż dotychczas język opowiadania o problemie. Dzięki nadaniu nowych znaczeń dla posiadanych doświadczeń klient może rozwiązać swój problem.

 

Dla kogo psychoterapia?

 

Ofertę kieruję zarówno do osób poszukujących pomocy psychologicznej, wsparcia w sytuacjach kryzysowych, jak i do osób pragnących podjąć psychoterapię indywidualną, terapię par lub terapię rodzinną.

 

Jak często odbywają się sesje?

 

Zarówno częstotliwość jak i długość terapii systemowej jest kwestią indywidualną i zależy od danego klienta. Zazwyczaj spotkania odbywają się raz na jeden lub dwa tygodnie.

Terapia

Dobry Nurt Aleksandra Wilczek. Psycholog, psychoterapeuta systemowy we Wrocławiu. Psycholog Wrocław. Psycholog systemowy Wrocław. Terapia systemowa Wrocław.
Dobry Nurt Aleksandra Wilczek logo
Dobry Nurt - telefon

+48 889 735 921

Dobry Nurt - adres e-mail

a.wilczek@dobrynurt.pl

Dobry Nurt

Aleksandra Wilczek

 

54-203 Wrocław

Legnicka 59a/73

© Copyright 2022,

Dobry Nurt Aleksandra Wilczek

Strona www stworzona przez:

Sport Marketing Lab